Abiklik është një platform online, e themeluar në vitin 2017 dhe e fuqizuar nga ABI SH.P.K në të cilën gjenden produkte Teknologjike.

                                   Ky platform mundëson blerjet online të produkteve , të cilat produkte mund të gjeni edhe në objektet e ABI SH.P.K

                                           Blerjet nga abiklik.com kryhen lehtë dhe transporti është falas në të gjitha qytetet e Kosovës.


                                                                                                          NË KUADËR TË ABI SH.P.K

                                     ABI SH.P.K është një ndër kompanitë më të suksesshëm në tregun e Kosovës,me pikat e saj qe gjenden në Prizren.

                                         Qendrat tregtare dhe supermarketet e kompanisë ABI SHPK janë : ABI CENTER , ABI STORE , ABI PLUS.